• Strategi för jämställdhet

    För att Norrbotten ska bli ett mer jämställt län krävs ett medvetet, aktivt arbete för jämställdhet. En strategi.

    Läs mer

Ett jämställt Norrbotten

I strategin för ett jämställt Norrbotten finns fakta, översikt och prioriteringar. På denna plats kommer vi även att göra andra strategiska dokument tillgängliga, liksom lokala och regionala handlingsplaner och goda exempel från länet.